Explorați Finder
DESPRE NOI

MEDIU ȘI ETICĂ

Pământul este casa noastră și este responsabilitatea noastră să ne ocupăm de el.
Din acest motiv, reducerea consumului de energie a fost întotdeauna una dintre pietrele de temelie ale politicii corporative Finder. Mai mult de jumătate din energia utilizată de companie provine din surse regenerabile. Atenția noastră acordată respectării reglementărilor naționale și ale UE în materie de mediu asigură conformitatea tuturor produselor cu legislația.

RoHS (Rev. 10)
Directiva Europeană 2002/95/CE din 27 martie 2003 (cunoscută sub numele de "Directiva privind Restricționarea Substanțelor Periculoase", sau "RoHS"), care a intrat în vigoare la 1 iulie 2006, limitează utilizarea substanțelor considerate potențial dăunătoare pentru sănătatea umană. Directiva europeană 2011/65/UE din 8 iunie 2011 (cunoscută sub numele de "Reformarea Directivei RoHS" sau "RoHS II") prevede o...
DESCARCA
WEEE (Rev. 4)
Directiva Europeană 2012/19/UE ("Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice" sau "DEEE") reglementează colectarea, recuperarea și reciclarea acestor echipamente.
DESCARCA
REACH (Rev. 27)
REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) este un regulament al UE privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță.
DESCARCA
Baterii și Acumulatori (Rev. 0)
Directiva 2006/66/CE
DESCARCA
Finder Company Policy
Fundamental Principles
DESCARCA
Minerale Conflictuale (Rev. 6)
Finder a adoptat, cu implicarea directă a furnizorilor săi, un sistem de trasabilitate pentru a demonstra excluderea - în cadrul proceselor sale de producție - materiilor prime provenite de la minele și turnătoriile din Republica Democratică Congo.
DESCARCA
Proposition 65
Proposition 65 or Prop 65, is officially known as the California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.
DESCARCA