Eksploruj Finder
O NAS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA I ETYKA BIZNESOWA

Świat jest naszym domem i mamy obowiązek go chronić.
Z tego powodu ograniczenie zużycia energii zawsze było jedną z głównych zasad naszej polityki korporacyjnej. Ponad połowa energii zużywanej przez firmę pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nasze zaangażowanie w przestrzeganie krajowych i unijnych przepisów ochrony środowiska gwarantuje, że wszystkie nasze produkty są zgodne z wymogami prawnymi.

RoHS (Rev. 10)
Dyrektywa Europejska 2002/95/CE z dnia 27 Marca 2003 (powszechnie znana jako ‘Restriction of Hazardous Substances Directive’, lub ‘RoHS’), która weszła w życie 1 lipca 2006, ogranicza stosowanie substancji traktowanych jako potencjalnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Dyrektywa Europejska 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 (powszechnie znana jako ’Recast RoHS Directive’ lub ‘RoHS II’) aktualizuje i rozszerza...
POBIERZ
WEEE (Rev. 3)
Europejska Dyrektywa 2012/19 / UE ( "Waste Electrical and Electronic Equipment Directive" lub "WEEE" / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych ) reguluje zbiórkę, odzysk i recykling takiego sprzętu.
POBIERZ
REACH (Rev. 30)
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) jest rozporządzeniem UE dotyczącym chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania.
POBIERZ
Baterie i akumulatory (Rev. 0)
Dyrektywa 2006/66/CE
POBIERZ
Polityka Firmy Finder
Fundamentalne zasady
POBIERZ
Surowce mineralne z terenów ogarniętych konfliktem (Rew. 6)
Finder przyjął, przy bezpośrednim udziale swoich dostawców, system identyfikacji surowców pochodzących z kopalń i hut w Demokratycznej Republice Konga w celu ich wykluczenia w ramach procesów produkcyjnych.
POBIERZ
Proposition 65
Proposition 65 or Prop 65, is officially known as the California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.
POBIERZ