FINDER YESLY

Dowiedz się więcej o TAK, systemie Comfort Living, który w prosty i skuteczny sposób zmieni Twój dom w inteligentny dom.
FINDER APPS

Finder Finder TOOLBOX

Aplikacja przeznaczona dla instalatorów do konfiguracji i programowania urządzeń Findera

Finder YESLY

Kontroluj swój Smart Home

Finder BLISS

Twój dom, twój klimat

Finder Toolbox NFC

Łatwe programowanie
Eksploruj Finder
Zasilacze do aplikacji przemysłowych Finder
Top

Zasilacze do aplikacji przemysłowych Finder

Przy tworzeniu każdego produktu przeznaczonego na rynek specjalistyczny, ważne jest aby nie kopiować sprawdzonych rozwiązań, a przyjrzeć się na nowo potrzebom jakie kierowane są do niego, pod kątem aplikacji w jakiej pracuje. W taki właśnie sposób powstały zasilacze serii 78 Finder. Gdy staw...

Rozwiązania dla wymagających

Przy tworzeniu każdego produktu przeznaczonego na rynek specjalistyczny, ważne jest aby nie kopiować sprawdzonych rozwiązań, a przyjrzeć się na nowo potrzebom jakie kierowane są do niego, pod kątem aplikacji w jakiej pracuje. W taki właśnie sposób powstały zasilacze serii 78 Finder.

Gdy stawiamy przed sobą zasilacz idealny do trudnych warunków jakimi są aplikacje przemysłowe myślimy o takich parametrach jak odporność na zakłócenia, szeroki zakres temperatur pracy, wysoka stabilność napięcia na stronie wtórnej i wysoka tolerancja po pierwotnej, niskie tętnienia, szybkość serwisu i niezawodność.

Łatwość serwisu

Cechą wspólną dla naszych wszystkich zasilaczy jest szybko wymieniany bezpiecznik topikowy 5×20 mm umieszczony na froncie obudowy. Szybka wymiana poprzez zasobnik, który zawiera bezpiecznik aktualnie pracujący i serwisowy dają użytkownikowi bezkompromisową jakość współpracy w aplikacjach odpowiedzialnych. To rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich wykonań zasilaczy Finder i jest ich rozpoznawalną cechą. Bezpiecznik stanowi zabezpieczenie od strony pierwotnej.

 

78
SERIA

Rysunek 1 Wymienne bezpieczniki 78.1D

Wysoka przeciążalność zwarciowa

To funkcja najważniejsza dla aplikacji przemysłowych. Pozwala na bezprzerwową pracę sterownika pomimo awarii w obwodzie wykonawczym. Dla przykładu zasilacz 78.1D (5,4A 24V DC) potrafi w 1ms wydatkować z siebie 20A, a w przeciągu 5ms 10A. Umożliwia to szybką likwidację zwarcia poprzez wyrzucenie zabezpieczenia nadprądowego, lub przepalenie wkładki topikowej. Jeśli nie przekroczymy dopuszczalnych parametrów prądowych praca zasilacza będzie nieprzerwana, a zasilanie np. sterownika PLC niezakłócone.

Stworzenie układów, które są zabezpieczone na krótkotrwałe zwarcia w obwodzie wtórnym, jest bardzo ważnym procesem. W typowych zasilaczach może dojść do sytuacji, w których zasilacz co chwilę podaje napięcie i wyłącza się w wyniku zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego, nie mogąc usunąć zwarcia, co może spowodować uszkodzenie siebie samego lub obwodów sterowniczych. Wysokie prądy zwarciowe dostępne są również dla wykonań w obudowach modułowych, dla większości typów jest to nawet trzykrotność prądu znamionowego.

 Rysunek 2 Zdolność zwarciowa 78.1D

Rysunek 2 Zdolność zwarciowa 78.1D

Technologia fold-back zastosowana w zasilaczach Findera umożliwia podtrzymanie prądu obciążenia w warunkach ciężkiego przeciążenia. W przypadku ciężkiego przeciążenia układ fold-back ogranicza prąd wyjściowy liniowo w stosunku do spadku napięcia. W praktyce, gdy obciążenie powoduje przeciążenie, obwód fold-back redukuje zarówno napięcie wyjściowe jak i prąd poniżej normalnego zakresu działania, a następnie rozpoczyna pracę w trybie hiccup. W przypadku zwarcia zasilacz będzie również pracował w trybie hiccup, omówionym powyżej. Obydwa tryby wyłączają się gdy zostanie usunięta przyczyna zakłóceń, zasilacz automatycznie powróci do normalnej pracy.

Aktywny PFC (Korekcja współczynnika mocy biernej)

Aktualnie bardzo mało mówi się o wpływie zasilaczy na sieć przemysłową, jak i sieci przemysłowej na zasilacze. Często zauważalne jest w warunkach przemysłowych, że urządzenia, które działały podczas testów nie działają na rzeczywistym obiekcie. Problem dotyczy najczęściej czujników, przetworników, komputerów przemysłowych oraz PLC. Niekiedy objawami są nieprecyzyjne wskazania pomiarów, niewłaściwa praca, w innym wypadku jest to zupełny brak działania urządzenia. Najczęstszym przypadkiem są zakłócenia dochodzące ze strony zasilania.

O ile w sieciach mocno przemysłowych nie zwracamy często uwagi na moc bierną generowaną przez urządzenia o tyle, należy połączyć wpływ zakłóceń w obwodzie pierwotnym (zasilania), ich przełożenie na obwód wtórny (np. 24V DC i 12V DC) jak i zakłócenia generowane przez elementy półprzewodnikowe zasilacza i ich wpływ na obwód pierwotny – generacja harmonicznych.

Rozwiązaniem wszystkich tych kłopotów jest właśnie Aktywny PFC, idealnie obrazują to dwa poniższe wykresy – wartość napięcia i prądu w zasilaczu bez PFC i z PFC.

 Rysunek 3 Napięcie i prąd na zasilaniu bez PFC

Rysunek 3 Napięcie i prąd na zasilaniu bez PFC

 Rysunek 4 Napięcie i prąd na zasilaniu z aktywnym PFC

Rysunek 4 Napięcie i prąd na zasilaniu z aktywnym PFC

Uwagi nie mogą ujść jeszcze tętnienia zasilacza, to właśnie ich wpływ może mieć kluczowe znaczenie dla działania wrażliwych układów pomiarowych. Czujniki i sterowniki wymagają bardzo dobrej jakości i stabilności wyprostowanego napięcia. W praktyce przemysłowej spotykamy się z wieloma przypadkami, w których nie wiadomo co jest przyczyną złego działania układu, a rozwiązanie jest bardzo proste: jest to zasilacz.

Rysunek 5 Tętnienia przy obciążeniu znaminowym 78.1D

Rysunek 5 Tętnienia przy obciążeniu znaminowym 78.1D

Sygnalizacja stanów styki pomocnicze i diody

W aplikacjach przemysłowych bardzo ważna jest komunikacja stanu do obwodów zewnętrznych. W przemysłowych rozwiązaniach Findera dostępne są dwa rozwiązania konfiguracji styków pomocniczych.

Konfiguracja pierwsza: Zestyk zwierny zamyka się po podaniu napięcia zasilania i pozostaje w takim stanie do momentu wystąpienia poważnego uszkodzenia (przepalenie bezpiecznika, awaria źródła zasilania, zwarcie lub zadziałanie zabezpieczenia termicznego). Ta wersja służy do przekazania informacji o przerwaniu obwodu zasilania do np. sterownika PLC lub komputera zewnętrznego.

Konfiguracja druga: Zestyk zwierny zamyka się gdy występuje anomalia: przeciążenie, zwarcie, granica termiczna, zadziałanie zabezpieczenia termicznego. Ta wersja służy do uruchomienia wizualnych i akustycznych alarmów lub włączenie wentylatora chłodzącego.

Odporność na warunki środowiskowe

Każdy obiekt ma inną specyfikę. Na jednym kluczowa jest odporność na wysokie temperatury, na innym wysokie spadki i skoki napięć, jeszcze inny posiada agresywne chemicznie środowisko, a niektóre łączą w sobie wszystkie te wymagające, ale często spotykane cechy. Zasilacze Findera budowane są w ten sposób aby zapewnić jak największe zakresy dopuszczalnych napięć i temperatur. Pełne zestawienie danych dostępne jest w kartach katalogowych, naszych produktów. Ale uznanie w wielu wymagających obiektach spowodowało, że możemy z zadowoleniem polecić nasze zasilacze nawet do najbardziej wymagających aplikacji.

Zestawienie podstawowych danych dla zasilaczy przemysłowych

6

NOWE PRODUKTY
POPRZEDNI
FINDER MASTERIN SYSTEM – PEWNE I SZYBKIE ŁĄCZENIE PROFESJONALNEGO UKŁADU AUTOMATYKI
NASTĘPNIE
FINDER SMARTIMER 84.02 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA KAŻDEGO