Eksploruj Finder
27
NOVEMBER
2019

Dlaczego warto zadbać o odpowiednią atmosferę pracy (wewnątrz rozdzielnicy)?

Dążąc do optymalizacji przestrzeni wewnątrz rozdzielnicy próbujemy zmieścić w niej możliwie dużą ilość elementów. Staramy się również minimalizować gabaryty samej obudowy. Często prowadzi to do wzrostu temperatury wewnątrz szafy, co w efekcie przynosi pogorszenie parametrów pracy podzespołów, ob...

NOWE PRODUKTY

Dążąc do optymalizacji przestrzeni wewnątrz rozdzielnicy próbujemy zmieścić w niej możliwie dużą ilość elementów. Staramy się również minimalizować gabaryty samej obudowy. Często prowadzi to do wzrostu temperatury wewnątrz szafy, co w efekcie przynosi pogorszenie parametrów pracy podzespołów, obniżenie ich żywotności, a nawet awarię całego systemu.

Innym zagrożeniem, zwłaszcza dla układów sterowniczych jest praca w warunkach podwyższonej wilgotności. Kondensacja pary wodnej wpływa negatywnie na elementy elektroniczne, pogarsza parametry łączeniowe styków, może doprowadzić do zwarcia.

Aby zminimalizować zagrożenia wynikające z ww. zjawisk, warto zaplanować środki zaradcze już w czasie projektowania rozdzielnicy.

Jak przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi temperatury wewnątrz rozdzielnicy?

Pierwszym elementem jest dobranie odpowiedniej lokalizacji szafy. Nie warto montować wielu szaf zbyt blisko siebie ani w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, maszyny i urządzenia). Należy zadbać o drożność otworów wentylacyjnych – umiejscowienie rozdzielnicy w strefie dużego zapylenia będzie wymuszać częste wymiany filtrów.

W kolejnym etapie należy sporządzić bilans energetyczny, który określi ilość energii cieplnej do odprowadzenia. Parametry wejściowe to: straty mocy wbudowanych urządzeń, maksymalna temperatura pracy urządzeń oraz temperatura zewnętrzna. Wynik obliczeń będzie wstępnie określał wybór metody redukcji ciepła.

Wentylatory z filtrem_Seria 7F

Wentylatory z filtrem_Deria 7F

Najprostszą metodą chłodzenia jest montaż kratek wentylacyjnych. Umieszcza się je w dolnej i górnej części obudowy. Dzięki zjawisku konwekcji cieplnej pozwolą na samoczynną wymianę powietrza w szafie. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na wewnętrzne rozmieszczenie urządzeń, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.

Do eliminowania większych ilości nadmiernego ciepła warto zastosować wentylator i filtr wylotowy. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe ułatwienia w czasie użytkowania – np. możliwość wymiany maty filtrującej bez otwierania rozdzielnicy. Funkcjonalność taką oferują produkty firmy Finder: 7F.20 i 7F.02 – dzięki uchylnie otwieranej obudowie. Wymaganą wydajność wentylatora obliczamy wg poniższego wzoru. Otrzymany wynik warto zwiększyć o 10%, by przeciwdziałać utracie sprawności układu przez zanieczyszczenie filtra.

gdzie:

V – wydajność [m3/h]

Q – straty mocy (ilość ciepła generowanego wewnątrz) [W]

ΔT – różnica między maksymalną dopuszczalną temperaturą wewnątrz, a temperaturą otoczenia [°C].

Pracą wentylatora najlepiej sterować za pośrednictwem termostatu, który załączy urządzenie gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość. Ze względu na niezawodność oraz kompaktową obudowę o szerokości 17,5 mm – warto wyróżnić serię termostatów produkcji Finder: 7T.81. W ofercie Finder występują również rozwiązania do grzałek.

W układach generujących największe ilości ciepła stosuje się klimatyzatory. gdgsd

W jaki sposób przeciwdziałać kondensacji pary wodnej?

Absorbcja pary wodnej w powietrzu zwiększa się, kiedy rośnie temperatura powietrza. Podczas ochładzania powietrze może nasycić się parą wodną, doprowadzając do skroplenia wody. Mówimy wówczas o  przekroczeniu punktu rosy. Najczęściej mamy z tym do czynienia, kiedy szafa sterownicza narażona jest na duże zmiany temperatury zewnętrznej – np. układ sterowania centralą wentylacyjną na dachu budynku. Nikogo nie trzeba przekonywać – woda i urządzenia elektryczne nie są dobrymi kompanami, więc warto utrudnić ich spotkanie podnosząc temperaturę wewnątrz rozdzielnicy.

Rozwiązaniem problemu jest dodanie do układu regulacji temperatury higro-termostatu. Odpowiednie ustawienie parametrów ograniczy występowanie niechcianych zjawisk. Finder proponuje nowatorskie rozwiązanie: higro-termostat 7T.51 wyróżniający się kompaktową wielkością – szerokość 17,5 mm. Użytkownik dostaje możliwość wyboru jednej z czterech dostępnych funkcji mierzących wilgotność i temperaturę. Styk zwierny o znamionowej obciążalności 10 A służy do sterowania grzałką lub wentylatorem.

Dając odpowiednie warunki pracy naszym urządzeniom otrzymamy w zamian ich niezawodność i długi czas działania. Przełoży się to na nasz komfort pracy.

Modułowe Higro-termostaty i Termostaty

Modułowe Higro-termostaty i Termostaty

POPRZEDNI
FIDNER – NOWE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYPU 3 I LINII SYGNAŁOWYCH
NASTĘPNIE
ZAPROSZENIE NA WEBINAR
DOWNLOAD THE FINDER APPS
Finder YOU
Finder Toolbox NFC
Finder Bliss
Explore Finder
© Copyright 2020 – FINDER S.p.A. sole proprietorship – All Rights Reserved – VAT number IT05732610018