Eksploruj Finder

Klauzula dla odbiorców i nadawców korespondencji

Wskazanie administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Finder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach (62-080), przy ul. Logistycznej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619495, posiadająca NIP: 7792442331. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami tutaj.

Cel przetwarzania

  1. Rejestracja korespondencji i udzielenie odpowiedzi.
  2. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

  1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wywiązaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowym realizowaniu płatności dla dostawców, dbaniu o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
  2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy.

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

  1. 6 lat od nadania lub odebrania korespondencji – dotyczy punktu 1 powyżej.
  2. 6 lat od zakończenia współpracy – dotyczy punktu 2 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich działającym na rzecz Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Pani/Panu prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą zapadały automatyczne decyzje.

DOWNLOAD THE FINDER APPS
Finder YOU
Finder Toolbox NFC
Finder Bliss
Explore Finder
© Copyright 2020 – FINDER S.p.A. sole proprietorship – All Rights Reserved – VAT number IT05732610018