Elektroniczna kontrola napięcia dla sieci trójfazowych Typ 70.42

70.42

Typ wielofunkcyjny, zapewniający elastyczny nadzór zbyt wysokiego napięcia, wartości niskiej, praca w zakresie, rotacja faz, utrata fazy, asymetria i zanik N.

Cechy

• Wyjście przekaźnikowe 2P 8A
• Pozytywna logika bezpieczeństwa -Zestyk wyjściowy pozostaje otwarty
w sytuacji kiedy przekaźnik wykryje błąd
• Wszystkie funkcje i wartości mogą być łatwo nastawiane za pomocą
przełączników i pokręteł na czole przekaźnika
• “Płaski + krzyżowy” - końcówki wkrętaka płaskiego i krzyżowego mogą
być stosowane do zmiany funkcji i parametrów
• Kolorowe diody LED do jasnej i szybkiej identyfikacji
• Obudowa modułowa, szerokość 35mm
• Montaż na szynie DIN 35mm (EN 60715)