Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków

Seria 50 - Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków 8 A

Przekaźnik bezpieczeństwa (EN 50205)

  • 2 zestyki przełączne
  • Moduł przekaźnikowy do montażu na płytkach drukowanych z mechanicznie sprzężonymi zestykami zgodnie z EN 50205 typ B
  • Zwiększona separacja między sąsiadującymi zestykami
  • Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm, 6 kV (1.2/50 qs)
  • Wykonanie standardowe: RT II
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Seria 7S - Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków 6 A

Moduł przekaźnikowy z mechanicznie sprzężonymi zestykami

  • Do obwodów bezpieczeństwa, zestyki przekaźników sprzężone mechanicznie zgodne z klasą A normy EN 50205
  • 2 zestyki (1 Z + 1 R), 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) lub 6 zestyków (4 Z + 2 R)
  • Zastosowanie w kolejnictwie
  • Montaż na szynę DIN 35mm (EN 60715), szerokość 22.5 mm
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)