Automaty do klatek schodowych

Seria 14 - Modułowe automaty do klatek schodowych 16 A.

Funkcje i cechy:

Wielofunkcyjne automaty do klatek schodowych

  • Szerokość 17.5 mm
  • Wielofunkcyjny lub jednofunkcyjny
  • Do systemów 3 i 4 przewodowych
  • Ostrzeganie przed końcem upływu czasu
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)