Explore finder

SAINT NICHOLAS SCHOOL, ALPHAVILLE

Návrh řízení úsporného osvětlení.

Případová studie
SERIES 11 | 13 | 18 | 22
LOCATION
Alphaville, Sao Paulo, Brazil
DOWNLOAD NEWS

Škola The Saint Nicholas School je mezinárodní vzdělávací institucí pro žáky od 18 měsíců do 18 let.

Výzva
ÚSPORA ENERGIE

V každé větší budově, kde se pohybuje větší množství osob a za rozdílným účelem, by se mělo myslet na úsporu energie. Světla by měla svítit, jen když je to potřeba a jen pokud jsou tam lidé.

Řešení
PŘÁTELSKÉ ŘEŠENÍ

Jak lze šetřit energii, pokud žáci při odchodu jednoduše nezhasínají? Jak svítit v učebnách jen pokud se tam učí?
Řešením bylo použito soumrakových spínačů (řada 11), které světlo rozsvítí pouze pokud není dostatečné osvětlení. Dále potom byly použity spínací hodiny (řada 12), které povolovaly rozsvítit osvětlení jen v době provozu školy. A nakonec do prostoru byla instalována pohybová/prezenční čidla (řada 18.51), která rozsvítila světla pokud byla přítomna osoba.
Pro případ ručního ovládání osvětlení bylo použito elektronických krokových relé (řada 13.61), která umožňují časové vypnutí i centrální vypnutí.
Pro spínání skupin svítidel bylo použito instalačních stykačů (řada 22).

Použité produkty
11
SERIES
Soumrakové spínače 12 - 16 A
13
SERIES
Elektronická impulsně ovládaná (krokové) relé/ přivolávací relé/ monostabilní relé 8 - 10 - 12 - 16 A
18
SERIES
Pohybová a prezenční čidla 10 A
22
SERIES
Instalační stykače 25 - 40 - 63 A
PREV
BOXUP
NEXT
STADIÓN LUŽNIKI, MOSKVA, RUSKO