Finder introducerar nytt förenklat astrour

FinderSpA (I) har utökat sitt sortiment av kopplingsur med ett förenklat astrour. Ett astrour kännetecknas av att det kopplar vid soluppgång och solnedgång med styrning efter datum, tid samt längd- och breddgrad. Hos tidigare modeller har det funnits en rad möjligheter att anpassa kopplingstider, nattkoppling, förskjutning av tid etc., men en tydlig efterfrågan från kunder om att utveckla ett enklare ur, har lett till utvecklingen av typ 12.81. Det nya astrouret, 12.81, har förenklats avsevärt i förhållande till tidigare modeller. Uret ställs in genom att ange tid, land och postnummer, varefter det är klart för användning. Uret växlar vid solnedgång och åter vid soluppgång, men kan förskjutas +/- 90 min. med 10 min. intervall. Följer europeisk sommar/vintertid. Uret ställs in via en frontmonterad joystick, och LCD-displayen är bakgrundsbelyst. Ett inbyggt knappcellsbatteri gör det möjligt att programmera uret utan att matningsspänningen är ansluten. Batteriet är utbytbart från urets framsida. Uret är försett med ett kontaktset, CO, upp till 16 A nominellt 250 VAC, men kan koppla upp till 400 VAC och en inrusningsström på upp till 120 A i 5 ms. Kontaktsetet är i silver/tennoxid som standard och därmed kadmiumfritt. För montage på DIN-skena (EN 60715).

Datablad