Mediu / Etică

Finder respectă normele de mediu naționale și ale UE, și garantază conformitatea produselor sale cu legislația actuală în vigoare.

RoHS (Rev. 9)

Rohs

Directiva Europeană 2002/95/CE din 27 martie 2003 (cunoscută sub numele de "Directiva privind Restricționarea Substanțelor Periculoase", sau "RoHS"), care a intrat în vigoare la 1 iulie 2006, limitează utilizarea substanțelor considerate potențial dăunătoare pentru sănătatea umană. Directiva europeană 2011/65/UE din 8 iunie 2011 (cunoscută sub numele de "Reformarea Directivei RoHS" sau "RoHS II") prevede o actualizare și o prelungire a acestor restricții.

WEEE (Rev. 4)

weee

Directiva Europeană 2012/19/UE ("Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice" sau "DEEE") reglementează colectarea, recuperarea și reciclarea acestor echipamente.

REACH (Rev. 26)

reach

REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) este un regulament al UE privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță.

Baterii și Acumulatori  (Rev. 0)

Batt/Acc

Directiva 2006/66/CE

Finder Company Policy

Policy

Fundamental Principles

Minerale Conflictuale (Rev. 6)

minerals

Finder a adoptat, cu implicarea directă a furnizorilor săi, un sistem de trasabilitate pentru a demonstra excluderea - în cadrul proceselor sale de producție - materiilor prime provenite de la minele și turnătoriile din Republica Democratică Congo.

 

Proposition 65

Proposition 65
Proposition 65 or Prop 65, is officially known as the California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.