Przekaźniki nadzorcze

Seria 70 - Przekaźnik nadzorczy

Elektroniczne przekaźniki nadzoru napięcia w sieciach jedno i trójfazowych

  • Wielofunkcyjne urządzenia zapewniające elastyczny nadzór podnapięciowy, nadnapięciowy, pracy w paśmie, rotacji faz, wypadnięcia fazy
  • Różne kolory LED dla szybkiej i łatwej identyfikacji stanu pracy
  • Obudowa modułowa, 17.5 lub 35 mm szerokości
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Seria 71 - Przekaźnik nadzorczy 10A

Nadzór podnapięciowy i nadnapięciowy
Detekcja napięcia i prądu
Asymetria faz
Rotacja faz
Wypadnięcie fazy
Termistorowy czujnik temperatury

  • Szerokość 35 mm
  • Systemy 1- lub 3-fazowe
  • Wartości stałe lub regulowane
  • Pozytywna logika bezpieczeństwa
  • Montaż na szynę DIN 35mm (EN 60715)
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Seria 72 - Przekaźnik kontroli poziomu cieczy 16A

Kontrola poziomu (opróżnianie lub napełnianie) cieczy przewodzących

  • Regulowany lub stały zakres czułości (5...150kΩ)
  • Montaż na szynę DIN 35mm (EN 60715)
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)