Seria 50 - Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków 8 A

Seria 50

Przekaźnik bezpieczeństwa (EN 50205)

  • 2 zestyki przełączne
  • Moduł przekaźnikowy do montażu na płytkach drukowanych z mechanicznie sprzężonymi zestykami zgodnie z EN 50205 typ B
  • Zwiększona separacja między sąsiadującymi zestykami
  • Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm, 6 kV (1.2/50 qs)
  • Wykonanie standardowe: RT II
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Generate code

You can use the modules above to further select/filter the products from this series using their characteristics. Simply click the desired value and wait for the page to load the results

Example

Selected Products