Środowisko / Etyka

Finder respektuje krajowe i unijne normy ochrony środowiska i gwarantuje zgodność swoich produktów z aktualnie obowiązującymi postanowieniami.

RoHS (Rev. 8)

Rohs

Dyrektywa Europejska 2002/95/CE z dnia 27 Marca 2003 (powszechnie znana jako ‘Restriction of Hazardous Substances Directive’, lub ‘RoHS’), która weszła w życie 1 lipca 2006, ogranicza stosowanie substancji traktowanych jako potencjalnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Dyrektywa Europejska 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 (powszechnie znana jako ’Recast RoHS Directive’ lub ‘RoHS II’) aktualizuje i rozszerza te ograniczenia.

WEEE (Rev. 3)

weee

Europejska Dyrektywa 2012/19 / UE ( "Waste Electrical and Electronic Equipment Directive" lub "WEEE" / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych ) reguluje zbiórkę, odzysk i recykling takiego sprzętu.

REACH (Rev. 26)

reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) jest rozporządzeniem UE dotyczącym chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania.

Baterie i akumulatory (Rev. 0)

Batt/Acc

Dyrektywa 2006/66/CE

Polityka Firmy Finder

Policy

Fundamentalne zasady

Surowce mineralne z terenów ogarniętych konfliktem (Rew. 6)

minerals

Finder przyjął, przy bezpośrednim udziale swoich dostawców, system identyfikacji surowców pochodzących z kopalń i hut w Demokratycznej Republice Konga w celu ich wykluczenia w ramach procesów produkcyjnych.

 

Proposition 65

Proposition 65
Proposition 65 or Prop 65, is officially known as the California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.