Certifikaty

Pobierz: Health and safety management systems conform Certificate

Finder nieustannie pracuje, aby utrzymać wydajność i wdraża program stałego doskonalenia. Działa według nowoczesnych zasad zarządzania, takich jak ciągłe innowacje, racjonalizacja systemu informacji, elastyczność i zdolność do adaptacji i zmian.

ISO 9001:2015

ISO 9001

Finder S.p.A. - System Jakości posiada certyfikat UNI EN ISO 9001 w następujących obszarach działalności: projektowanie, produkcja, sprzedaż i dystrybucja przekaźników do PCB, przekaźników do gniazd, przekaźnikowych modułów interfejsowych, gniazd przekaźników i akcesoriów, liczników, przekaźników nadzorczych i produktów do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych. Certyfikat ma zastosowanie do obiektów Finder w Almese i Sanfront jak również jego włoskich regionalnych biur handlowych.

ISO 14001

Finder S.p.A. uzyskał certyfikat ochrony środowiska naturalnego zgodnie z UNI EN ISO 14001, co zapewnia stałe zobowiązanie względem rosnących potrzeb ochrony środowiska. Certyfikacja ma zastosowanie do obiektów Finder w Almese i Sanfront.

ISO 45001 Finder

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Finder SpA są zgodne ze standardami wymaganymi przez ISO 45001.
W promowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, systemy Finder SpA zapewniają sprawną realizację działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym i schorzeniom.
Systemy są już wdrożone w Almese i Sanfront jak również w innych biurach Findera SpA we Włoszech.

AEO

Finder S.p.A. uzyskał certyfikat "Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego" (AEOF). Certyfikat ten jest najwyższym poziomem do osiągnięcia w ramach programu UE dla Upoważnionych Podmiotów Gospodarczych (AEO), zawierający uproszczenia celne i gwarancje bezpieczeństwa. Status ten zapewnia określony poziom wiarygodności w odniesieniu do organów celnych. Certyfikacja ma zastosowanie do obiektów Finder w Almese i Sanfront jak również jego włoskich regionalnych biur handlowych.

Więcej informacji