Milieu/Ethiek

Finder respecteert nationale en Europese milieunormen en garandeert dat haar producten in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving.

RoHS (Rev. 8)

Rohs

De Europese Richtlijn 2002/95/CE van 27 maart 2003 (bekend als ‘Restriction of Hazardous Substances’ of ‘RoHS’) die op 1 juli 2006 in werking is getreden, beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De Europese In de richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 (bekend als de ‘Richtlijn herschikking RoHS’ of ‘RoHSII’) zijn de beperkingen van de RoHS aangepast en uitgebreid.

WEEE (Rev. 3)

weee

De Europese Richtlijn 2012/19/EU (‘Waste Electrical and Electronic Equipment Directive’ of ‘WEEE’) regelt de inzameling, recycling en het hergebruik van elektrisch en elektronisch afval.

REACH (Rev. 23)

reach

REACH (‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen’) is een Europese verordening over de productie en handel in chemische stoffen.

Richtlijn Batterijen (Rev. 0)

Batt/Acc

De Europese Richtlijn 2006/66/CE regelt de recycling van afgedankte batterijen en accu’s om het milieueffect ervan te reduceren.

Finder Ondernemingsbeleid

Policy

In het Ondernemingsbeleid staan de fundamentele beginselen van Finder.

Conflict Mineralen (Rev. 6)

minerals

Finder heeft een systeem aangenomen, met de directe betrokkenheid van haar leveranciers, waarmee kan worden getoond dat - binnen haar productieprocessen - geen conflict materialen worden gebruikt afkomstig uit de Democratische Republiek Congo of een naburig land.

 

Proposition 65

Proposition 65
Proposition 65 or Prop 65, is officially known as the California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.