Termékcsalád az élvonalban (39-es sorozat bemutatása)

Egy termékcsalád akkor kerülhet a műszaki élet élvonalába, ha olyan újdonságokkal rendelkezik, amelyekkel az alkalmazás előnyeit növelni lehet. 

Ez történt a Finder új, 39-es sorozatú MasterINTERFACE termékcsaládjával is.

Amennyiben korábban a vezérlések fejlesztésénél logikusan felépülő vezérlési folyamat elérése volt a cél, akkor napjainkban komplex, összetett feladatokat kell megoldani. Figyelembe véve a csatolórelék alkalmazásának gazdasági szempontjait, megállapítható, hogy bizonyos feladatokat csak további elemek beiktatásával lehetett kivitelezni. Ez az ilyen megoldásokat költségesebbé tette azzal szemben, mintha csak csatolóreléket alkalmaztak volna. Manapság mind a gyártók, mind az üzemeltetők számára egyre fontosabbá válik a berendezések, komplex létesítmények rendelkezésre állásának a biztonsága, amihez az új csatolórelék alkalmazása is hozzájárul.

Megváltozott funkció – azonos vezetékezés

Hogyan döntsön például az a gyártó cég, amelynek a gyártás bővítéséhez meg kell változtatnia a vezérlést, ehhez a perifériákon lévő csatolóreléket illesztenie kell, és kiderül, hogy ehhez szinte teljesen új installációra lesz szükség? Ez az új installáció egyrészt költségnövekedést, másrészt termeléskiesést jelent. A címben megfogalmazott elvárás természetesen nem elégíthető ki nagyszabású változtatások esetén. Viszont, ha a feladat kisebb átalakításokkal megoldható, akkor már megmutatkoznak a MasterINTERFACE termékcsalád előnyei. Nem csak egyszerű bemeneti és kimeneti csatolórelékből áll, hanem egy olyan sorozatról van szó, amelynek egyes elemei más-más funkcióra alkalmasak, és az elemek egymással többnyire anélkül felcserélhetők, hogy a huzalozást meg kellene változtatni vagy további helyre lenne szükség a szerelősínen. Erre jó példa a 6,2 mm széles csatolórelé, amely pótlólagos helyigény és huzalozás nélkül időrelé funkcióval ellátott csatolórelére cserélhető.

1. ábra

A csatolórelé időrelé funkcióval rendelkező csatolórelére cserélhető

 

Zavartatások

A berendezések, létesítmények megbízható működése, rendelkezésre állása nagy mértékben függ attól is, hogy a vezérlések bemenetein induktív vagy kapacitív csatolások révén megjelennek-e zavaró jelek. Mivel a központi vezérlőegységek perifériáin ilyen jellegű zavartatások keletkezését kizárni nem lehet, ezért a PLC-k bemenetei csatolórelékkel védhetők az üzemkiesés elkerülésének érdekében, és ezáltal növelhető a rendelkezésre állás.

Túláram- és zárlatvédelem

A villamos vezetékeken, valamint a csatlakozó érzékelőkön és beavatkozó szerveken nem lehet teljes mértékben kiküszöbölni a zárlatok keletkezését. Beragadt motorok, illetve meghibásodott AC-szelepmágnesek miatt nagy áramok folynak. Ilyen meghibásodások nem vezethetnek az elektronikus vezérlések károsodásához, azokat a periférián fel kell ismerni. Eddig ez azt jelentette, hogy a szerelősínen egy további biztosító modult kellett elhelyezni. A Finder 39-es sorozatához tartozó néhány csatolórelé biztosítóbetéttel is szerelhető. Ha valamelyik bemenet vagy kimenet nem reagál, akkor a biztosító ház ablakán meg lehet győződni a biztosító állapotáról, és szükség esetén a betét kicserélhető. A MasterPLUS és a MasterTIMER típusú csatolórelék szerelhetők utólag is biztosítóbetéttel anélkül, hogy a vezetékezést meg kellene változtatni, és további helyre lenne szükség a sínen.

2. ábra

Csatolórelé biztosító modullal

 

Maradékáramok csökkentése

A modern, energiatakarékos csatolórelék vezérléséhez nagyon kis teljesítmény szükséges. Így fordulhat elő, hogy 110 vagy 230 V-os váltakozó áramú vezérlőfeszültségen olyan nagyságrendűek a vezérlőáramok, mint az érzékelők maradékáramai, vagy az akár már néhány méter hosszú, párhuzamosan fektetett idegen vezetékről induktív vagy kapacitív csatolás révén keletkező áramok. Ha a csatolóreléket vezérlik, akkor azok meghúznak. Ha a vezérlést lekapcsolják, előfordulhat, hogy a relék nem ejtenek el, mert a fenti maradékáramok akkora feszültségesést okozhatnak a relétekercseken, hogy a relék meghúzva maradnak. Ezt a problémát a 39.30.3 és 39.31.3. típusú csatolórelékkel lehet orvosolni.

Átkötő hidak

A MasterINTERFACE termékcsalád másik előnyét az adja, hogy a különböző típusok csatlakozó kapcsai azonos kivitelűek, és egymás mellé helyezve azonos magasságban helyezkednek el. Az egymás mellett lévő, azonos potenciálú csatlakozásokat nem kell egyenként vezetékezni, átkötő hidakkal a bekötések gyorsan és áttekinthetően elvégezhetők. Az áttekinthetőséget a különböző színű átkötő hidak biztosítják. A piros a plusz vagy az L, a fekete a mínusz vagy az N, a kék pedig a MasterINPUT és MasterOUTPUT típusoknál a BB csatlakozás összekötésére szolgál.

3. ábra

093.16 típusú átkötő híd

Elválasztó lap

A vezérlésekben gyakran különböző feszültségek fordulnak elő. A PLC bemenetei előtti csatolórelék bemeneteit az érzékelők 12 V feszültségen vezérlik, mellette pedig olyanok találhatók, amelyek 230 V feszültségűek. A kimeneti csatolórelék kapcsolhatnak 24 V-os mágnesszelepeket, amelyek mellett 230 V-os teljesítményrelék üzemelnek. Ahhoz, hogy a 6,2 mm széles csatolóreléknél a szomszédos, de különböző feszültség alatt álló részek közötti szigetelésre vonatkozó előírásokat be lehessen tartani, 6,2 mm széles műanyag elválasztó lapokat lehet alkalmazni úgy is, hogy a bemeneti vagy a kimeneti oldalon alkalmazott átkötő hidakat nem kell megszakítani. A 24 V- os és 230 V-os lecsupaszított vezetékrészek között a legkisebb légköznek legalább 3 mm-nek kell lennie (III. túlfeszültség-osztály). Ha olyan két relécsoportot kell egymástól elválasztó lappal elválasztani, amelyek azonos feszültségű csatlakozó pontjait átkötő hidakkal kívánják betáplálni, akkor az elválasztó lap kigyengített részének a kivágásával az átkötő híd folyamatosan használható. Az elválasztó lap távtartóit letörve 1,8 mm széles elválasztás biztosítható.

4. ábra

093.60 típusú műanyag elválasztó lap (1,8 vagy 6,2 mm széles)

Kapcsolási feladat

Ha két fém rész egymással érintkezik – hasonlóan a relék érintkezőihez –, akkor a kettő között folyhat elektromos áram? Az olvasók feltehetik a kérdést, hogy miért áll az előző mondat végén kérdőjel. A kérdésre az alábbi eszmefuttatás adja meg a választ: a relék érintkezőinek kapcsolási feladata alkalmazásonként különböző lehet – kapcsolhatnak kis értékű mérési jeleket, közepes vezélőáramokat, nagy terhelési áramokat, nagy bekapcsolási áramokat kis értékű tartós határáramnál és ritkán fellépő felügyeleti jeleket. A kapcsolási gyakoriság lehet nagy vagy nagyon kicsi, a kapcsolás történhet az érintkezők anyagfogyása nélkül, közel korlátlan kapcsolási élettartammal és ezeknek sokféle kombinációja is előfordulhat. Jelen keretek között minden részletre nem lehet kitérni, itt csak annyit érdemes megemlíteni, hogy a kapcsolóelemek bizonyos korlátok között a mindenkori feladatnak megfelelően cserélhetők. Általánosságban elmondható, hogy az alacsony jelszintű vagy ritka kapcsolási gyakoriságú mérő- és felügyeleti jelek keményaranyozott érintkezőkkel, a nagyobb bekapcsolási áramok AgSnO2 anyagú érintkezőkkel kapcsolhatók. A legnagyobb villamos kapcsolási élettartamot pedig SSR relékkel lehet elérni. Minden más kapcsolási feladatra az AgNi érintkezőanyag a legalkalmasabb.

5. ábra

Csatolórelé félvezető kimenettel (SSR)

Azonosító címkék

Újdonság az is, hogy a Finder általánosan alkalmazott, 6x12 mm nagyságú azonosító címkéi ennél a termékcsaládnál is felhasználhatók. A plotterrel is feliratozható lap 72 azonosító címkét tartalmaz.

Összefoglalva, a csatolórelék alkalmazását különböző szempontok szerint vizsgálva megállapítható, hogy a csatolórelék néhány feladata más elemekkel is megvalósítható, az ilyen megoldások azonban egyre drágábbak lesznek. Mindezek mellett a MasterINTERFACE termékcsaláddal az üzemeltetők jelentősen növelhetik a berendezések, a létesítmények rendelkezésre állási tulajdonságait.

A MasterINTERFACE termékcsalád egyes elemeiről 2011-ben az Elektroinstallateur hasábjain az alábbi címekkel jelentek meg cikkek:

  • Melyiket a kilenc közül?
  • Két választás lehetősége
  • Három a magyar igazság
  • A késlekedőket megbünteti az élet