A késlekedőket megbünteti az élet (MasterTIMER ismertetése)

A Gorbacsov által idézett címbéli orosz közmondás, amely 1989 októberében hangzott el a Honeckerrel tartott utolsó találkozásakor, kasszandrai jóslatnak bizonyult: néhány nap  múltán ledőlt a berlini fal.  
Az idő kereke nem  forgatható vissza, vagy ahogy a köznyelv mondja, aki megáll, az berozsdásodik.  Cikkünk ahhoz nyújt segítséget, hogy ez a helyzet a relék világában ne fordulhasson elő.

Ki ne ismerné az alábbi helyzetet? Felépítenek valamely vezérlést keskeny csatolórelékkel, de a megfelelő funkció elérése céljából a folyamatban még néhány időkésleltetést
is meg kell valósítani. A szokásos elektronikus vezérléseknél lehetőség van időzítések programozására. Ha viszont a gyártási folyamat néhány részfolyamatának időtartamát a helyszínen kell megváltoztatni, akkor a gépkezelők számára nem szerencsés megoldás, hogy az időzítéseket pl. a PLC átprogramozásával változtassák meg. Ezért a vezérléseket úgy építik fel, hogy a késleltetéseket egyszerűen, külön időrelé segítségével is állíthassák (1. ábra).

1. ábra

Különböző építési formájú időrelék

 

A kereskedelemben kapható időrelék ugyan felszerelhetők a hagyományos tartósínre, azonban sem építési formájuk, sem csatlakozásuk helyzete nem illeszkedik a kiválasztott helytakarékos csatolórelék sorába. A huzalozási folyamat költséges, és a csatolórelék szerelési ráfordítást csökkentő tartozékait a hagyományos időrelékkel nem lehet használni. Az új MasterINTERFACE csatolórelé-családon belül viszont található megoldási lehetőség (2. ábra).

2. ábra

A MasterTIMER a MasterINTERFACE-termékek körében

 

A 39-es sorozathoz tartozó új, 6,2 mm széles MasterINTERFACE csatolórelék szerelősínre pattinthatók. Ha az elektronikus vezérlések bemenetei előtt vagy kimenetei után csatolóreléket használnak, akkor a vezérlésre történő közvetlen csatlakozással szemben előnyösebb helyzet alakul ki, mert a környezeti hatások – mint például a gyorstranziensek, lökőfeszültségek és kisülések – nem veszélyeztetik az elektronikát sem a bemeneti, sem a kimeneti oldalon. Ezenkívül a helyszínen a vezérlőszekrényben való szerelésükkor az érzékelők és a beavatkozó szervek jól meghatározott csatlakozó felülettel rendelkeznek. A csatolórelékkel szemben gyakran további követelmény, hogy a bemeneti oldalon az érzékelők jele késleltetve aktiválja a vezérlést, ill.
a PLC kimeneti jele késleltetve vezérelje a beavatkozó szerveket. Ezeket az időbeli késleltetéseket a MasterINTERFACE-sorozaton belül a MasterTIMER időzítési funkcióval is rendelkező csatolóreléi valósíthatják meg. A keskeny, helytakarékos építési forma már önmagában is előny. A MasterTIMER alkalmazásának lényeges előnyei akkor jelentkeznek, ha azt a MasterINTERFACE- család más elemeivel és azok tartozékaival együtt használják. Ezek az előnyök a hagyományos kapcsolási ábrán nem mutathatók be, ezért a szemléltetéshez érdemes
olyan kapcsolást választani, amely közel áll a gyakorlati alkalmazáshoz (3. ábra).

3. ábra

MasterTIMER a PLC bemenete előtt MasterINPUT csatolórelékkel

 

A 3. ábrán látható példában a C2 jelű csatolórelét MasterTIMER-ra cserélték. Ez a változtatás utólag is elvégezhető, ha az üzemvitel során kiderül, hogy az érzékelők jelét késleltetve kell a vezérlés bemenetére kapcsolni. A huzalozást nem kell megváltoztatni, és az átkötő hidakat (pirossal és feketével jelölve) továbbra is lehet használni. Ebben az esetben nincs szükség az
1. ábrán látható időrelékre, ill. az azok alkalmazásával járó huzalozási változtatásokra. További előnyt jelent, hogy a szerelősínen nem kell nagyobb hely a beépítéshez. A gépkezelő a vezérlés bemenete előtt beállíthatja az időkésleltetést anélkül, hogy a PLC-hez hozzányúlna. Ugyanakkor azonban a vezérlések kimenetén is kell néha időkésleltetéseket beállítani (4. ábra).

4. ábra

MasterTIMER a PLC kimenetén MasterPLUS csatolórelékkel

 

A 4. ábrán például egy UV-lámpa világítása kézi időtartam-beállításának áramköri vázlata látható. Ehhez a MasterPLUS csatolórelét MasterTIMER-ra cserélték. Itt is hasonló előnyökkel lehet találkozni, mint a vezérlés bemenete előtti alkalmazásnál. Ezenkívül hasonlóan a MasterPLUS-hoz a MasterTIMER-nél is lehet a relékimenetet egyedi, a leágazásra méretezett biztosító betéttel védeni. Ha a fogyasztó áramfelvétele nagyobb vagy zárlat keletkezik, akkor a betét kiolvad, és nem történik kár a vezérlésben. A C1 és C2 elemeknél folyamatos vonallal jelölt a
biztosító, a Cn-nél, mint opció, szaggatottan. Ha a gyakorlat azt mutatja, hogy szükség van biztosítóbetét alkalmazására, akkor az a vezetékezés megváltoztatása nélkül egy mozdulattal elvégezhető.

Ha a MasterINTERFACE-család tagjait az elektronikus vezérlések bemeneti csatolóreléiként használják, akkor a Master-BASIC, a MasterPLUS, a MasterINPUT és a MasterTIMER csatlakozásai közül a 11 (15) és az A2 (közös visszavezetés, ha az érzékelők feszültsége azonos) átkötő hidakkal kis ráfordítással, áttekinthetően összesínezhető. Ugyanez értelemszerűen elvégezhető a MasterBASIC, a MasterPLUS, a MasterOUTPUT és a MasterTIMER, mint kimeneti csatolóreléknél is, ha a beavatkozó szervek feszültsége azonos.

A tulajdonképpeni időfunkción kívül a MasterTIMER csatolórelék alkalmazásának előnyei a következőkben foglalhatók össze:

  • elektromechanikus vagy félvezető SSR relé egyaránt alkalmazható,
  • a kapcsolórelék könnyen cserélhetők,
  • a foglalatok reléket rögzítő- és kiemelő kengyellel rendelkeznek,
  • hat vezetékcsatlakozás, amelyek közül három összesínezhető,
  • négy időkésleltetési tartomány választható max. 6 óra időtartamra,
  • a késleltetési idő finoman állítható,
  • a plotterrel feliratozható felirati tábla a kiemelő kengyelre rögzíthető,
  • a biztosítómodul a foglalatba dugaszolható, a biztosítóbetét cserélhető,
  • a tekercs üzemi állapotát LED jelzi.

5. ábra

MasterTIMER: időbeállítás, beépített LED-es állapotjelzéssel és további tartozékokkal

 

A következő lapszámban megjelenő cikk a MasterINTERFACE termékcsalád jellemzőit foglalja össze.