SVĚT FINDER
Seznam produktů
Dokumentace
Schválení
Video

Typ 71.41 - Univerzální AC/DC napěťové relé

  • programovatelné napěťové úrovně (15...480) V AC 50/60 Hz nebo (15...700) V DC
  • hystereze opětného zapnutí

Typ 71.51 - Univerzální AC/DC proudové relé

  • kontrola proudu nastavitelná: 0,1 až 10 A AC (50/60 Hz) do 600 A přes proudový transformátor) 0,1 až 10 A DC
  • hystereze opětného zapnutí 5 až 50 %

Typ 71.91 - Termistorové relé

  • kontrola teploty termistorem PTC
  • kontrola zkratu termistoru PTC

Typ 71.92 - Termistorové relé

  • kontrola teploty termistorem PTC
  • paměť chybový ch stavů volitelná přepínačem
SOUVISEJÍCÍ ŘADA
PRODUKTY