SVĚT FINDER

PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

ZAŘÍZENÍ V SOULADU S ATEX STANDARDEM

Nabízíme řadu relé podle ATEX, které se používají v chemickém a petrochemickém průmyslu, farmacii nebo v chladírenství.
Použití těchto přístrojů výrazně zvyšuje zabezpečení v automatizaci, kde se pracuje s hořlavinami, plyny a aerosoly.

BEZPEČNOST PRO ZAŘÍZENÍ NA OLEJE A PLYNY
Stavba zařízení a elektrických ovládacích panelů v pobřežních nebo ropných a plynových prostředích, v prostředích ohrožených výbuchem (čerpací stanice, potravinářský průmysl atd.).
KLIKNUTÍM SEM OBJEVÍTE PRODUKTY
BEZPEČNÁ INSTALACE V OBLASTI SLUŽEB
Výstavba elektrických systémů a rozvaděčů na čerpacích stanicích, LPG skladech, garážích a podzemních parkovištích.
KLIKNUTÍM SEM OBJEVÍTE PRODUKTY
39
ŘADA
66
ŘADA
86
ŘADA